Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir Belediyesi, Belpaş Park54 personeline etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi.

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir Belediyesi, Belpaş Park54 personeline etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi.

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim
10 Ocak 2020 - 13:42

OSM’de gerçekleştirilen eğitimde konuşmacı Doç. Dr. Cengiz
Erdal, “Kaliteli hizmet için öncelikle vatandaşlarımızın isteklerini anlayarak doğru bir şekilde
karşılık vermemiz gerekir. Sorunlar karşısında her zaman çözümcü bir yol izleyerek olaylara
yaklaşmalıyız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belpaş Park54 personeline Ofis Sanat Merkezi’nde kaliteli hizmet için
etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi. Doç. Dr. Cengiz Erdal
tarafından verilen eğitimde, personelin oluşabilecek sorunlara karşı ne şekilde müdahale etmesi
gerektiği, sorun çözme ve beden dili yorumlama konusunda ne yapmaları gerektikleri konuşuldu.
Verilen eğitimin faydalı geçtiğini ifade eden personel programın sonunda hep birlikte fotoğraf çekildi.
Sorunlar karşısında çözümcü olmak gerek

Doç. Dr. Cengiz Erdal, “Kaliteli hizmet için öncelikle vatandaşlarımızın isteklerini anlayarak doğru bir
şekilde karşılık vermemiz gerekir. Olumsuz durumlara karşı her zaman pozitif şekilde yaklaşarak
karşımızdakinin ne istediğini kesinlikle anlamalıyız. Sorunlar karşısında her zaman çözümcü bir yol
izleyerek olaylara yaklaşmalıyız. Karşımızdakileri anlamak için belli kriterleri öğrenmemiz
gerekmektedir. Bu kriterlere sahip olduğunuz sürece Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaliteli hizmet
verme konusunda her zaman daha ileri gidecektir” dedi.