Dikbayır: ‘’Çiftçimiz, köylümüz tam bir borç batağına içine düşmüştür''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,  Tarım Bakanı Bekir Pakdemir tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle T.B.M.M.'YE soru önergesi sundu. 

Dikbayır: ‘’Çiftçimiz, köylümüz tam bir borç batağına içine düşmüştür''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,  Tarım Bakanı Bekir Pakdemir tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle T.B.M.M.'YE soru önergesi sundu. 

Dikbayır: ‘’Çiftçimiz, köylümüz tam bir borç batağına içine düşmüştür''
Editor: admin
23 Eylül 2021 - 13:42


 

‘’%22 artışla, 222 milyar TL'sini geçti’’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: ‘’2020 yılı temmuz ayına göre; 2021 yılı temmuz ayında çiftçilerin (tarım - bitkisel ve hayvansal üretim, avcılık, ormancılık, balıkçılık dahil) Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçları %22 artışla 222 milyar TL'sini geçmiştir’’ diye belirtti.

 

‘’Tarımsal girdi borçları da bulunmaktadır’’

Dikbayır piyasada olan borç tutarının aynı bedel karşılığı borçlar olduğunu belirterek: ‘’Bu miktarın yaklaşık 161 milyar TL'si bankalara, 11,5 milyar TL'si Tarım Kredi Kooperatiflerinedir.  Ayrıca piyasaya 50 milyar TL akaryakıt, gübre, tohum, ilaç, elektrik, su gibi tarımsal girdi borçları da bulunmaktadır. Piyasaya olan borç tutarının pek çoğu aynı bedel karşılığı olan borçlar olup, yani tarımsal girdinin parasının ödeneceği zamandaki fiyatı üzerinden yapılan borçlanmalardır’’ diye ifade etti. 

 

Borç batağı

Dikbayır: ‘’Bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 37 milyar TL olan kısa vadeli borçlar %12 artışla 41 milyar TL; 84,5 milyar TL olan orta vadeli borçlar %25 artışla 105,5 milyar TL; 5,6 milyar TL olan kanuni takipteki borçlar ise %12 azalışla 4,9 milyar TL'dir .Tarım Kredi kooperatiflerindeki kanuni takipteki borçlar yaklaşık 6 milyar TL; ayrıca 5,5 milyar TL olan gayri nakdi krediler ise %66 artışla 9,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Özetle;  çiftçimiz, köylümüz tam bir borç batağına içine düşmüştür’’ dedi. 

 

''Devlet  desteği yok''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: ‘’Görüldüğü üzere çiftçilerin borçları her kalemde son sürat artarken, sadece kanuni takipteki borçları düşmüş,  yani çiftçiler hep söylediğimiz gibi borçlarını can havliyle ödemeye ve finans-kredi piyasasının en güvenilir müşterileri olmaya devam etmeye gayret etmektedir. Çiftçimiz tek başına tarımı yaşatmaya çalışmakta, devletin desteğini görememektedir.

Bu bağlamda;

1- Çiftçi ektiği üründen kazanamadığı ve borçlar altında ezildiği için tarım küçülmeye başlamıştır. Bakanlık olarak bu konuda Hangi tedbirleri almayı düşünüyor musunuz ?

2- Günden güne katlanan faiz borçları çiftçilerimizin belini bükmekte, sadece ödeme yapmak için çalışmaktadır. Bu yükü azaltmak için faiz borçlarının silinmesi veya belirli oranlarda çiftçimizi rahatlatacak indirimler yapılması mümkün müdür?

3- Sadece borçlarını ödemek için çalışan çiftçimizin; traktörüne, hayvanına vb. Haciz gelmekte geçim kaynağı elinden alınmaktadır. Üretebilmesi ve böylece borçlarını ödeyebilmesi için gerekli olan ekipmanlara ihtiyacı olan çiftçilere haciz getirilmemesi kanunla güvence altına alınabilir mi? Bu yönde bir çalışmanız var mı?’’ diye belirtti.

4- Çiftçilerimize elektrik ve su borcundan dolayı uygulanan kesintiler nedeniyle yeni ekim dönemine tarlalarını sulayamamaktadırlar.  Çiftçilerimizin hiç olmazsa bir defaya mahsus sıfır faizle uzun vadede elektrik ve su borçları ertelenebilir mi veya taksitlendirilebilir mi?

5- Çiftçimizin ekim planı yapabilmesi için Bakanlık olarak Türkiye'nin yıllık bitkisel ürün ihtiyacını ve önümüzdeki yıllara sair tahminleri içeren orta vadeli ürün ihtiyaç planlaması ne zaman yapılacaktır?


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum