• Reklam

Duygusal Yük, İş Performansını Etkiliyor

Sakarya’da çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Duygusal Yük, İş Performansını Etkiliyor

Sakarya’da çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Duygusal Yük, İş Performansını Etkiliyor
04 Aralık 2019 - 10:53SESAM çalışmaları kapsamında danışmanlığını Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Orhan’ın, yürütücülüğünü ise yüksek lisans öğrencisi Sezgin Uysal’ın
yaptığı araştırmada, çalışma hayatında yer alan engelli bireylerin sorunları ortaya kondu.
Araştırmanın amacının engellilerin duygusal yüklerinin çalışma hayatları üzerindeki
performanslarına etkilerini incelemek olduğunu söyleyen Serdar Orhan, “Bu amaç
doğrultusunda hazırlanmış olan tezde, engellilerin çalışma hayatlarına daha iyi şekilde adapte
olmasına ve çalışma hayatında engellilerin iş performanslarını etkileyen unsurların
hafifletilmesi ya datamamen bitirilmesine katkı sağlamasını hedefledik” ifadelerini kullandı.
Duygusal ifade, tutum ve davranışların değişmesi gerekiyor

Araştırmada Sakarya’da çalışan engelli bireylere mülakat yolu ile sorular sorduklarını ve
verilen cevaplara göre bir rapor hazırlandığını belirten Sezgin Uysal, “Engelli bireylerin hem
günlük hem de iş yaşamlarında karşı karşıya geldikleri duygusal yüklerin neler olduğu,
sebepleri ve kendilerinin çözüm önerilerinin ne olduğunu araştırdık. Duygusal yüklerinin daha
fazla olduğunu ve bu durumun iş hayatlarını da etkilediğini ortaya koyduk” açıklamasını
yaptı.

Bir ve eşit olma konusunda hassaslar
61 engelli bireyle yapılan iki aşamalı mülakat sonuçlarına göre, engelli bireylerin duygusal
yük alanları içinde en fazla alan kaplayan yük tetikleyicilerden bir tanesinin duygusal etkili
ifade olduğunu söyleyen Uysal, “Engelli bireylere yönelik tutum ve davranışların, yardımda
hassasiyetin, onlar için duygusal yük olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte başarı ve
sorumluluk konusunda kendilerine güveniyor olmalarına rağmen, engelli olmayan bireylerle
eşit fırsatlara sahip olmadıkları yönünde bulgular elde ettik” dedi.

Farkındalık artmalı
Elde edilen sonuçlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve en önemlisi bir düşünce geleneği
oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, “Düşünce geleneğinin oluşması için ‘Engelli
Koçluğu’na ilişkin mesleki yeterlilik tanılanmalı. Böylelikle hem engelli bireylerin hem de
ailelerin duygusal yüklerinin ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi hedeflenmeli. Bununla
birlikte iş yerlerinde çalışan engelli olmayan bireylerin farkındalıklarının artırılması, tutum,
tavır ve davranışlar, duygusal ifadeler konusunda çalışmalar yapılmalı. Bir diğer ve önemli
çözüm önerilerinden biri de engelli bireylerin toplum içi yaşam kalitelerinin artırılması
olacaktır” ifadelerini kullandı.