Gürültü Eylem Planı için önemli çalıştay

Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile Sakarya İli Gürültü Eylem Planı Çalıştayı AKOM’da gerçekleştirildi.

Gürültü Eylem Planı için önemli çalıştay

Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile Sakarya İli Gürültü Eylem Planı Çalıştayı AKOM’da gerçekleştirildi.

Gürültü Eylem Planı için önemli çalıştay
17 Mart 2020 - 15:11Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katılımı ile Sakarya İli Gürültü Eylem Planı Çalıştayı
AKOM’da gerçekleştirildi. Şehirde gürültülü alanların tespiti için ‘Sakarya Stratejik Gürültü
Haritası’ hazırlandığına yer verilen açıklamada, ‘Sakarya İli Gürültü Eylem Planı ve Sapanca
ve Arifiye İlçesi Karayolundan Kaynaklı Gürültü Haritası ve Eylem Planı Hazırlanması’ proje
çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

Sakarya’nın gürültü haritası hazırlandı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde çevresel
gürültü konusunda çalışmalar AB Çevresel Gürültü Direktifine tam uyumlu olarak
hazırlanmış olan ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’
kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin esaslarına göre çevresel gürültüden etkilenen;
nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita
sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı tarafından şehirde gürültülü alanların tespiti için ‘Sakarya Stratejik Gürültü
Haritası’ hazırlanmıştır” ifadelerinde yer verildi.

Bakanlığın onayına sunulacak
Hazırlanan Sakarya Gürültü Haritası ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Sakarya
Stratejik Gürültü Haritaları kapsamında ortaya konulan gürültü haritaları, gürültü sınır ve
aşım haritaları, etkilenme analizi ve cephe gürültü haritaları kapsamında sıcak noktaların
belirlenmesi ve fayda/maliyet analizleri ile öngörülecek eylemlerin planlanması için
‘Sakarya İli Gürültü Eylem Planı ve Sapanca ve Arifiye İlçesi Karayolu’ndan Kaynaklı
Gürültü Haritası ve Eylem Planı Hazırlanması’ projesi çalışmalarına başlanıldı. İlgili
paydaşların yoğun katılımı ile projenin açılış toplantısı ve çalıştayını gerçekleştirdik. Projenin
amacı, kapsamı, çevresel gürültü açısından sıcak noktalar ve öngörülen eylemler paydaşlara
ayrıntılı olarak aktarıldı ve görüşleri alındı. Hazırlanacak olan ön rapor için anket süreci ile
halkın katılımı da tamamlandıktan sonra nihai rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına
sunulacaktır” denildi. Açıklamanın devamında ise ilgili projelerle ilgili vatandaşların her
türlü görüş ve önerilerini Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığına iletebileceği belirtildi.