Kariyere Yön Veren Eğitim

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İŞKUR Kariyer Ofisi’nin Akyazı da düzenlediği kariyer eğitimi ile öğrenciler, iş arama becerilerinden kariyer sürecine kadar birçok bilgiyi elde etmefırsatı buldu.

Kariyere Yön Veren Eğitim

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İŞKUR Kariyer Ofisi’nin Akyazı da düzenlediği kariyer eğitimi ile öğrenciler, iş arama becerilerinden kariyer sürecine kadar birçok bilgiyi elde etmefırsatı buldu.

Kariyere Yön Veren Eğitim
21 Şubat 2020 - 12:08SUBÜ İŞKUR Kariyer Ofisi öğrencilerini iş hayatına hazırlamak amacıyla Akyazı Sosyal Gelişim
Merkezi’nde kariyer eğitimi düzenledi. Etkinliğe; Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Aydın Şenol, akademisyenler, Akyazı MYO öğrencileri ile ilçede bulunan meslek lisesi
öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Kariyer eğitiminin sunuculuğunu da yapan İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdal Kızılkaya iş arama
becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, 3+1 iş yeri eğitimi uygulaması ile işbaşı eğitim
programları ve istihdam süreçleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

NTG Plastik İnsan Kaynakları Yöneticisi Güldane Cırık, Peri Sakarya Firması İnsan Kaynakları
Yöneticisi Ömer Çelik ve Kaynak Mühendisi Yunus Emre Durmuş, Kadife Tekstil firmasından İş
Güvenliği Yöneticisi Ercan Erkan ve Akyazı Devlet Hastanesi Hemşireleri Nazmiye Kahraman ve
Abdülkadir Başkan da yaptıkları konuşmalarla öğrencilerin kariyer yolculuklarına ışık tuttular.