Koronavirüse ilişkin yeni tedbirler Resmi Gazete'de

İhracı kayda bağlı ürünlere yenileri eklendi. Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşının (maske kumaşı) ihracı izne tabi oldu.

Koronavirüse ilişkin yeni tedbirler Resmi Gazete'de

İhracı kayda bağlı ürünlere yenileri eklendi. Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşının (maske kumaşı) ihracı izne tabi oldu.

Koronavirüse ilişkin yeni tedbirler Resmi Gazete'de
18 Mart 2020 - 08:02


 

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak.

Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.