Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Karnesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında en son 2011’de yayınlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Analizi, bu yıl yeniden yayınlandı.

Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Karnesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında en son 2011’de yayınlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Analizi, bu yıl yeniden yayınlandı.

Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Karnesi
25 Şubat 2020 - 10:06
2019 sonunda, 2017 verileri çerçevesinde yeniden yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde
Sakarya, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 11. sırada yer aldı.

Sakarya’nın Türkiye genelindeki sıralaması ile ilgili Sakarya Üniversitesi SESAM Müdürü
Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Bilindiği üzere SESAM olarak biz, Sakarya’nın Sosyo-
Ekonomik Analizi verilerini her yıl Kalkınma Bakanlığı parametreleri üzerinden, farklı kurum
ve kuruluşlardan elde ederek yayınlıyorduk. Bunun nedeni 2011 yılına dek yayınlanan İllerin
Sosyo-Ekonomik Analizinin il il yayınlanmasının durdurulması olmuştur. 2019 yıl sonu
itibariyle 10 yıl aradan sonra yeniden il bazlı olarak yayınlandı” ifadelerini kullandı.
M. Çağlar Özdemir gelişmişlik parametrelerin 8 başlıkta hazırlandığını belirterek,
“Sakarya’nın, her parametrede farklı bir sıralamada yer aldığını görmekteyiz. Erişilebilirlik
göstergelerine göre beşinci, rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergelerine göre dokuzuncu,
Demografik göstergelerde onüçüncü, mali göstergelerde ve yaşam kalitesi göstergelerinde
yirmi ikinci, eğitim göstergelerinde otuz ikinci, sağlık göstergelerinde ise kırk üçüncü sırada.
Bu verilerin alt parametreleri ile daha açıklayıcı hallerini, SESAM olarak çalışmasını
tamamladığımız ve yakında kitaplaştıracağımız Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi IV
araştırmasında bulabileceksiniz” dedi.

İkinci Kademe gelişmiş iller arasında Sakarya’nın, Denizli’nin ardından ikinci sırada yer
aldığını söyleyen SESAM Müdürü Özdemir, “TR42 Bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Bolu,
Yalova ve Düzce illeri bulunmaktadır. Bölgeden 3 il peş peşe sıralanırken; Sakarya 11, Bolu
12, Yalova 13. sırada yer alırken Düzce 34.sıra ile aşağılarda kalmıştır. Kocaeli ise hem bölge
bazında hem Türkiye genelinde yüksek sosyo-ekonomik gelişmişliğe sahip il olarak (4.sırada)
lokomotif görevi görmektedir” şeklinde konuştu.

Genel sıralama ile ilgili değerlendirmede de bulunan Özdemir, “Sakarya, Türkiye ortalamasının
6,2 olduğu yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısında 14,7’lik değer ile ilk sırada yer
alırken, erişilebilirlik değişkenlerinde iyi iller arasındadır. Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite
göstergelerine göre dokuzuncu sırada yer alması da dikkat çekicidir. Ancak eğitim ve sağlık
göstergelerine göre iyi konumda olduğu söylenemez. Eğitim göstergeleri bakımından 81 il
içinde otuz ikinci, Sağlık göstergeleri çerçevesinde kırk üçüncü sırada yer almaktadır” dedi.