Sakarya, Türkiye Ortalamasında Dokuzuncu Sırada

Sakarya, Türkiye Ortalamasında Dokuzuncu Sırada

Sakarya, Türkiye Ortalamasında Dokuzuncu Sırada
10 Mart 2020 - 08:07
Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) çalışmaları kapsamında
tamamlanan ve 2017-2018 yıllarına ait verileri içeren “Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi”
isimli çalışmanın dördüncüsünde, Sakarya’nın Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite
göstergelerinin, Türkiye’yi olumlu yönde etkilediği belirlendi. 

SESAM Müdürü ve çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, Türkiye genelinde
rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite alanında Sakarya’nın dokuzuncu sırada yer aldığını belirten
Özdemir, “Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü’nden alınan veriler doğrultusunda Sakarya’nın
rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergeleri açısından 2017-2018 baz alınarak sosyo-ekonomik
analizi yapılmış ve kullanılan parametrelerin Türkiye içindeki yeri incelenmiştir” ifadelerini
kullandı.

Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analiz IV çalışmasında rekabetçi ve yenilikçi kapasite verileri
üzerinde araştırma yapan yüksek lisans öğrencisi Erkan Yağız da araştırmanın 15 parametre
incelenerek analiz edildiğini belirtti.

İhracatta artış var
Araştırma verileri üzerinde inceleme yapan Erkan Yağız, Sakarya’da ihracatın ilerleme
kaydettiğini tespit ettiklerini söyleyerek, “İllerin üretim seviyesini ve döviz girdisi sağlama
potansiyelini gösteren ihracat, Sakarya’da artış göstermektedir. Sakarya ihracatı Türkiye
içindeki payı 2017’de %3,34 iken 2018’de %3,35 olmuştur. Sakarya’nın kişi başına düşen
ihracat tutarı ise 2017’de 5,306 dolar iken 2018’de 5,579 dolar olarak karşımıza çıkmıştır.
Başka bir deyişle ihracat, bir önceki yıla kıyasla artış göstermiştir” dedi.

Hizmet sektörü dinamikliğini koruyor
Elde edilen verilere göre Sakarya’nın hizmet sektöründe dinamikliğini koruduğuna dikkat
çeken Yağız, “Sakarya ili turizm yatırım işletme ve belediye belgeli yatak sayısı parametresi,
hizmet sektörünün dinamikliğini ortaya koyarken, il bazında turizm sektörünün önemini
vurgulanmaktadır. Bu açıdan; 2017’de Sakarya’nın turizm yatırım- işletme ve belediye
belgeli yatak sayısının Türkiye içindeki payına bakıldığında, turizm yatırımı belgeli tesis
sayısı payının %1,14, turizm işletmesi belgeli tesis sayısı payının %0,37 ve belediye
belgeli tesis sayısı payının %0,92 olduğu görülmektedir. 2018’de turizm yatırım belgeli tesis
sayısı payı %1,32, turizm işletme belgeli tesis sayısı payı %0,43, belediye belgeli tesis sayısı
payı %0,92 olmuştur. Bir önceki yıla göre gerçekleşen bu artış pozitif etki yaratabileceği
tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

Marka ve patent başvurusu düşük
Marka başvurusunun bireylerin verimliliğini ve yeniliklere açıklığını gösterdiğini söyleyen
Yağız, “ Sakarya ili marka başvuru sayısı 2017’de 977 iken yüz bin kişiye düşen marka
başvuru sayısı 98,66 olarak tespit edilmiştir. 2018’de marka başvuru sayısı 905 iken yüz bin
kişiye düşen marka başvuru sayısı 89,54 olarak tespit edilmiştir. Sakarya ili yüz bin kişiye
düşen marka başvuru sayısı bir önceki yıla göre düşüş göstermesi ilde yaşayan bireyler
üzerinde verimlilik ve etkinlik açısından negatif yönde bir etki yaratabileceği tespit edilmiştir”
dedi.

Patent başvurusu açısından da bir düşüş yaşandığını belirten Yağız, “Bireylerin verimlilik ve
etkinliği açısından olan bir diğer parametre olan Sakarya ili patent başvuru sayısı 142 iken
yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısı 14,34 olarak tespit edilmiştir. 2018’de patent
başvuru sayısı bir önceki yıla göre az da olsa bir artış göstererek 143 olmuştur ancak artan
nüfus etkisiyle beraber yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısı 14,14 olmuştur. Sakarya ili
yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısı bir önceki yıla göre düşüş göstermesi ildeki
bireylerin kapasite ve etkinlikleri, yeniliklere açıklığı, inovasyon oluşturma konusunda negatif
yönde bir etki gösterdiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sakarya’da yatırımlar artıyor
Sakarya’da illerin yatırımlardan aldığı payı gösteren teşvik belgeli yatırım tutarının Türkiye
içindeki payı 2017’de %0,96 iken 2018’de %1,03 olduğunu söyleyen Yağız, “Elde ettiğimiz
verilere göre ülkeye yapılan yatırımlarda Sakarya’nın etkisi giderek artmaktadır. Bu durum
Sakarya’nın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine pozitif etki yapmaktadır” dedi.