Türk tarihini anlamak iyi öğrenmekten geçer

Türk tarihini anlamak iyi öğrenmekten geçer

Türk tarihini anlamak iyi öğrenmekten geçer
03 Aralık 2019 - 15:41

Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ konulu söyleşi
ile sona erdi. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Türkler önemli tehlikelere karşı; kıtlık, düşman
baskınları, sayıca az olduğu savaşlar gibi durumlarda neslini devam ettirebilmek için günümüzde
stratejik geri çekilme olarak adlandırılan asıl göç dediğimiz çözüm yolunu uyguladı. Türklerin
boylar halinde yaşaması varlığının bu denli kalıcı olmasını sağladı. Türk tarihini anlamak ve
çözmek için boy sistemini iyi kavramak gerekmektedir. ” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kasım Kültür Sanat
Etkinlikleri ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ isimli konferans ile sona erdi. AKM’de düzenlenen programa
konuşmacı olarak Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl katıldı.

Göçler sayesinde hayatlarını sürdürdüler
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Türk tarihinin ileri ya da geri tarihi diye bir durumu yoktur. Türk milleti
tarihin bilinen tüm zamanlarında varlığını sürdürmüş bir toplumdur. Geniş bir haritaya yayılan Türkler,
Avrupa’dan Marikuri’ye kadar birçok yerde görülmüştür. Türkler göç eden bir toplum yapısına sahipti,
bu göçler Türklerin hayatta kalmasını sağladı. Atları evcilleştirmek göç eden bir toplum için kaçınılmaz
bir durum oldu. Tarihte ilkleri, enleri başaran bir milletin torunlarıyız. Yabani bir hayvanı evcilleştirmek
dile kolay ama zor bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

Türkler boy halinde yaşamışlardır
Konuşmasına devam eden Taşağıl, “Türkler önemli tehlikelere karşı; kıtlık, düşman baskınları, sayıca az
olduğu savaşlar gibi durumlarda neslini devam ettirebilmek için günümüzde stratejik geri çekilme olarak
adlandırılan asıl göç dediğimiz çözüm yolunu uyguladı. Türklerin boylar halinde yaşaması varlığının bu
denli kalıcı olmasını sağladı. Türk tarihini anlamak ve çözmek için boy sistemini iyi kavramak
gerekmektedir. Boylarda en ilginç bulduğum durum Kıpçaklarla ilgilidir. Kıpçaklar; Batı Macaristan,
Romanya, Karadeniz’in kuzeyi, Kafkaslar, Mısır, İran’ın Kuzeyi, Hindistan’ a kadar çok geniş bir
haritada var olmuştur. Ancak günümüzde Kıpçaklar diye bir devlet yoktur. Yine de dünya nüfusuna
baktığımızda soyu Kıpçaklara dayanan milyonlarca insan vardır ve bu milyonlarca insanın kurduğu
devletler bulunmaktadır” sözlerini söyledi.

Türk toplumunun ilkeleri nesillerdir devam ediyor
Taşağıl, “Göçler sayesinde Türklerin birçok kültürle etkileşime girmiştir. Birçok coğrafyada olmak
demek birçok iklimle hava koşuluyla da olmak demektir. Dağlık bir bölgeye yerleşen boyların dağları
oyarak ev yaptıkları, ormanlık bölgede yaşayanlar ahşap evlere, Karasal iklimin görüldüğü Doğu
Anadolu gibi bölgelerde ise kerpiç ev yapısına rastlanmıştır. Sonuç olarak baktığımızda tarihi günümüze
uyarlamak açısından, ülkemizi, devletimizi, milletimizi ilgilendiren maddeler de vardır. Bunlardan
bazıları şöyledir; iç ve dış düşmanları çok iyi tanıyacak kadar bilgi sahibi olmak, kendi milletinin
karakterini bilmek ve olaylar karşısında tavır ve davranışlarını iyi seçebilmek, vatana ihanet edenlerin
cezalandırılması, emeğe saygı duyulması, kahramanların ödüllendirilmesi, iç ve dış düşmanların
birliğini engellemek gibi. Türk toplumları bu ilkeleri nesillerdir benliğine kazımıştır. Nesillerce devam
ettirmiş ve ettirecektir” dedi.