UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER

Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversitesi ortak bir çalışmayla eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor. Afyon’da bir araya gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörleri ve Komisyonlar Çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacaklar.

UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER

Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversitesi ortak bir çalışmayla eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor. Afyon’da bir araya gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörleri ve Komisyonlar Çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacaklar.

UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER
02 Şubat 2020 - 13:33


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2018 yılında bulundukları illerdeki
üniversitelerden bölünerek kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, eğitim öğretim alanında işbirliği gerçekleştirerek yeni
modelleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Afyon’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler, iki üniversitenin rektör yardımcıları, eğitim
komisyonu üyeleri, genel sekreter ve yardımcılarıyla daire başkanları katıldı.

Farklı eğitim modelleri
Türkiye’nin ihtiyacı olarak vurgulanan uygulamalı eğitimde yeni stratejiler geliştirilen
çalıştayda iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli bireylerin iş dünyasıyla birlikte yetiştirilmesi ve
eğitim gören öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyinde işyeri eğitimlerini tamamlaması
hedefleniyor. Bu kapsamda mevcutta uygulanan bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerinin
kapsamı ve uygulama türleri güncelleniyor. SUBÜ ve ISUBÜ’nün hayata geçirmeyi
planladıkları eğitim modeliyle yeni müfredata dahil olacak önlisans ve lisans öğrencilerine
yönelik YÖK’e sunulması planlanan modeller belirlendi. Meslek Lisesi ve düz lise
mezunlarının farklı eğitim müfredatlarıyla aynı seviyede mezun olmalarının planlandığı
hedefle, öğrencilerin etkinliği de arttırılacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanısıra iş
yeri eğitimi alacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili öğrenim çıktılarına ulaşacak düzeyde mezun
edilebilecekler. Her iki üniversitenin uygulamalı eğitim konseptinde “ Tematik Üniversite”
kapsamına alınmasının da amaçlandığı çalıştayda yeni Yükseköğretim Kurulu’nun dijital
dönüşüm, kodlama, endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ve iletişim becerileri gibi derslerin
verildiği bölümlerin genişletilerek tüm bölümlere verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İdari Planlamalar
İki üniversitenin Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının
toplantısında da ortak stratejiler belirlendi. Bölünerek kurulan iki üniversitenin ihtiyaç
duyduğu personel, araç-gereç ve fiziki alanlarla ilgili tespitlerin yapıldığı belirtilen sonuç
raporunda ortak beklentilerin ilgili kurumlara sunulacağı vurgulandı. İki üniversitenin bu
alanlarda da dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde üniversitelerin
geleceğine yönelik atılacak adımların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.


Rektörlerden Dayanışma
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, çalıştayın çok
verimli geçtiğine vurgu yaptığı konuşmasında, “yoğun bir çalışma temposu ortaya koydunuz.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik geliştirilen bu model, çizdiğiniz yeni ufuklar
heyecan verici. Sakarya ve Isparta’nın bu dayanışmasını genişleterek devam ettirmeliyiz.
Üniversitemiz adına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı anda kurulan iki üniversiteyiz.
Yapılanmamızı emin adımlarla dikkatlice yapıyoruz. Arkadaşlarımız hakikaten ince eleyip sık
dokuyarak çalışmalarını sürdürüyor. Çıkan sonuçları ilgili kurumlarla iki üniversitenin rektörü
olarak Yükseköğretim Kurulu’na sunacağız” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da gelecekte
bir çığır açacak çalışmalar ortaya konulduğuna dikkat çektiği açıklamasında “Her iki
üniversitenin ortak beklentilerini ortaya koyduk. Türkiye’nin uygulamalı eğitim misyonu
verilerek kurulan iki kardeş üniversitenin Yeni YÖK’un vizyonu doğrultusunda oluşturduğu
ve oluşturacağı stratejileri değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. İki üniversitenin
başlattığı bu çalışmanın yeni kurulacak üniversitelere de katkı sağlamasını hedefliyoruz.
Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim modeli ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirelim düşüncesiyle bu
programı düzenledik. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz sinerjiyle
önemli adımlar atılacaktır. Ben bu vesileyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayın
Rektörüne ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Toplantı sonrası iki üniversite rektörü şehirlerinin yerel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim
etti. Çalıştaydan çıkan sonuç bildirgesi Yükseköğretim Kurulu’na sunulacak.